فروردین ۸, ۱۳۹۷

نکات مهم در طراحی سربرگ ها

نکات مهم در طراحی سربرگ ها از نکات مهم در طراحی سربرگ ها این است که سربرگ بهتر است توسط المانهایی که به سلیقه طراح انتخاب […]
فروردین ۸, ۱۳۹۷

سربرگ چیست؟

سربرگ چیست؟ در توضیح می توان گفت برگه ای است که برای نگارش نامه های رسمی مورد استفاده قرار گرفته و شخص حقیقی یا حقوقی با […]
فروردین ۸, ۱۳۹۷

انواع کاغذهای کارت ویزیت

انواع کاغذهای کارت ویزیت انواع کاغذهای کارت ویزیت نوع کاغذی که در چاپ یک کارت ویزیت به کار می رود متفاوت است و بسته به انتخاب […]
فروردین ۸, ۱۳۹۷

عناصر تشکیل دهنده و طراحی کارت ویزیت

عناصر تشکیل دهنده و طراحی کارت ویزیت اندازه مشخصی برای کارت ویزیت وجود ندارد. انتخاب سایز مقوای کارت ویزیت بستگی به نیاز مشتری، طرح طراح و […]