مارس 28, 2018

نکات مهم در طراحی سربرگ ها

نکات مهم در طراحی سربرگ ها از نکات مهم در طراحی سربرگ ها این است که سربرگ بهتر است توسط المانهایی که به سلیقه طراح انتخاب […]
مارس 28, 2018

سربرگ چیست؟

سربرگ چیست؟ در توضیح می توان گفت برگه ای است که برای نگارش نامه های رسمی مورد استفاده قرار گرفته و شخص حقیقی یا حقوقی با […]
مارس 28, 2018

انواع کاغذهای کارت ویزیت

انواع کاغذهای کارت ویزیت انواع کاغذهای کارت ویزیت نوع کاغذی که در چاپ یک کارت ویزیت به کار می رود متفاوت است و بسته به انتخاب […]
مارس 28, 2018

عناصر تشکیل دهنده و طراحی کارت ویزیت

عناصر تشکیل دهنده و طراحی کارت ویزیت اندازه مشخصی برای کارت ویزیت وجود ندارد. انتخاب سایز مقوای کارت ویزیت بستگی به نیاز مشتری، طرح طراح و […]
Open chat